top of page

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

AdobeStock_124865300.jpeg

Wszystkie darowizny przekazujemy na cele misyjne i statutowe fundacji.

 

Zachęcamy wszystkich do przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rozwój naszej Fundacji, dzięki Państwu będziemy mogli prężnie się rozwijac i realizować swoje cele statutowe jak i działalność misyjną fundacji.

Darowizny pieniężne

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji:

Bank: Nest Bank S.A.  

(w tytule wpłaty prosimy podać: darozwizna na cele statutowe Fundacji Fortis Pro Nobis)

Konto dla przelewów krajowych:

 

PLN 03 2530 0008 2100 1068 1603 0001   

 

Konta dla przelewów zagranicznych:

 

kod SWIFT (BIC): NESBPLPW

 

EUR 73 2530 0008 2100 1068 1603 0002   

USD 85 1870 1045 2078 1068 1603 0001 

GBP 58 1870 1045 2078 1068 1603 0002 

Darowizny rzeczowe

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną będziemy przeznaczać na usprawnienie funkcjonowania i działalności naszej Fundacji.

 

Jednocześnie chcemy zachęcić Państwa do przekazywania darowizn w postacji przyborów szkolnych i edukacynych dla najbardziej potrzebujących dzieci. Mogą Państwo przekazać dzieciom m.in. zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny.

Dary rzeczowe kierujemy do domów dziecka oraz placówek leczniczych i opiekuńczych w Rudzie Śląskiej.

Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel, np. dla wskazanego przez niego dziecka lub ośrodka.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!

bottom of page