top of page

BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

AdobeStock_340877173.jpeg

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR,  nasza Fundacja oferuje różne formy współpracy:

  • Dotacje na cele statutowe

  • Sponsorowanie wydawnictw Fundacji

  • Organizowanie i udział w konferencjach i wydarzeniach

  • Organizowanie i udział w aukcjach 

  • Uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez Fundację

  • Zapraszanie Fundacji na organizowane przez siebie wydarzenia

  • Promocja wśród pracowników idei wolontariatu i przekazywania darowizn na rzecz Fundacji

  • Objęcie stałą pomocą wybranego programu Fundacji

  • Fundowanie biletów do kina, teatru, zoo oraz wyjazdów na turnusy i kolonie dla potrzebujących dzieci i młodzieży 

  • Wolontariat pracowniczy

bottom of page